Vysvedčenie

28. června 2018 v 13:26
Dňa 29.6. si deti prinesú obal na vysvedčenie a lístok na obed.
V triede sme do 10.00. ŠKD je len do 16.00 hod.
Prajem pekné prázdniny a ďakujem všetkým rodičom za spoluprácu. Mrázková
 

Upresnenie

27. června 2018 v 22:12
28.6. si deti nemusia už nosiť čítanku, iba knižku Domček, domček, kto v tebe býva/dostali ju na začiatku školského roka/
desiatu, obedový lístok, peračník a žiacku knižku.
Ďakujem za porozumenie Mrázková

Od stredy do piatku

26. června 2018 v 16:41
Vážení rodičia, milé deti,
27.6. si deti do školy prinesú čítanku, žiacku knižku, peračník, desiatu, lístok na obed. Dnes 26.6. ste dostali domov 7zošitov 512 , gumu a pero. V pondelok 25.6 ste si brali farebné papiere, zošit 520, zošit 511 s pomocnou linajkou, dva zošity 644 a voskovky. V utorok 19.6. ste dostali 2ceruzky, vysúvacie lepidlo , balíček farbičiek a 3zošity 523.
28.6. si deti prinesú čítanku, knižku - ktorú dostali na začiatku školského roka, peračník, desiatu, obedový lístok.
29.6. si prinesú obal na vysvedčenie.
Dnes 26.6. som deťom vrátila po 2 eurá zvyšné peniaze z výletu. Deťom, ktoré sa výletu nezúčastnili ,vrátim celú sumu.
Chcem poprosiť, aby si deti nenosili do školy zbytočnosti, pretože si budú zo školy odnášať veci. Nech nenosia ťažké tašky.
Želám pekné dni Mrázková
 


Záverečný týždeň

25. června 2018 v 20:32
Vážení rodičia,
Dnes sme boli na didaktických hrách v okolí školy. Deti si pochodili, pobehali, niečo sme si zopakovali, niečo sa naučili. Dala som im domov ďalšiu časť balíčka pomôcok do druhého ročníka. Zajtra 26.6. si majú doniesť čítanku a zošity na skontrolovanie. V stredu a štvrtok tiež budeme ešte čítať z čítanky aj z časopisu Vrabček. Potom si tieto veci odnesú domov. Dostanú ešte 7 zošitov , ktoré im dám a majú si ich odložiť do 2. ročníka. Domov si postupne poodnášajú kufríky s výtvarnou výchovou, telocvikom a uteráčik.
V piatok si donesú obal na vysvedčenie. Mrázková

O najbližších dňoch

31. května 2018 v 14:50
Vážení rodičia, pri príležitosti MDD si deti 1.6. donesú do školy peračník, desiatu alebo lístok na desiatu, lístok na obed.
Budeme mať netradičné činnosti.
Dňa 5. 6. bude v triede 1.C rodičovské stretnutie od 17.00 hod. Známky sa uzatvárajú do 21.6. Dovtedy si napíšeme previerky zo slovenčiny, matematiky, angličtiny , možno aj z prvouky. Ak deti celý rok systematicky pracovali, ani prípadný neúspech pri písomke ich známku dramaticky nezhorší.
Dňa 7. 6. Vás pozývame na školskú akadémiu od 17. 00 hod. Bude sa konať vo vestibule školy.
Dňa 8. 6. bude prebiehať fotenie triednych kolektívov. Prosím, aby ste mi dali vedieť, či si želáte mať takúto fotku na pamiatku. Fotka stojí 1.50.
Dňa 20. 6. /streda/ máme zahovorený výlet. Autobus stojí 5 eúr na žiaka, vstup do hradu Červený Kameň si hradíme zo vzdelávacích poukazov.
Veľa síl do "finále" želá triedna učiteľka

Matematický klokan

6. března 2018 v 20:47
Vážení rodičia,
niektoré z Vašich detí sa aj s Vašim dovolením prihlásili do súťaže Matematický klokan. V čase prihlasovania sa cez internet som riešila zdravotný stav môjho dieťaťa a termín nahlásenia mi unikol. Bola som rozhodnutá vrátiť deťom štartovné. Ešte som sa pokúsila vybaviť vec telefonicky , aj keď po termíne. Pani s ktorou som hovorila mi prisľúbila, že deti budú môcť súťažiť aj keď som ich prihlasovala telefonicky a po termíne. Nuž nechám sa prekvapiť.
Triedna

Vianoce

22. prosince 2017 v 22:26
Vážení rodičia , chcem sa Vám poďakovať za spoluprácu v tomto kalendárnom roku a zaželať Vám radostné Vianoce a šťastlivý nový rok 2018.
Zároveň Vás chcem poprosiť o nasledovné : Deti si vybrali zo 4 možností- básničky Vietor, Zázračný svet, Čim čim a Žabiatko. Prosím , pomôžte im naučiť sa vybranú básničku naspamäť do 10. januára. Urobíme si triedne kolo Hviezdoslavovho Kubína, deti si pocvičia pamäť a bude to pre ne istá skúsenosť.
Na prázdniny som dala deťom text Ypsylon - na precvičovanie čítania. Ďalej dostali inštrukciu, že keď budú mať voľno majú si čítať texty zo šlabikára k písmenkám, ktoré sme prebrali. Z každého textu si majú vybrať 1 vetu, ktorú prepíšu písaným písmom na priložený papier. Dostali aj druhý text -Vianoce. Tiež je určený na precvičovanie čítania . Na priložený riadkovaný papier si môžu precvičovať to, čo im robí ťažkosti v písaní. Je tam priložený aj pracovný list z matematiky.
Deťom som vysvetlila, že nejde o to , aby som ich obrala o prázdniny, ale ide o to , aby už nadobudnuté vedomosti nezabudli.
8. januára prídu do školy a na overenie vedomostí a uzavretie polročných známok máme dva týždne.
Ešte raz Vám všetkým želám radostné sviatky.
Triedna učiteľka.

Vyučovanie 3.11.

2. listopadu 2017 v 19:10
Vážení rodičia, dňa 3.11. sa z dôvodu poskytnutia tried volebným komisiám budeme učiť v cvičnej kuchynke pri telocvični. Prosím, aby deti prišli do školy do 7.55 aby sme sa stihli presunúť do kuchynky. Učíme sa slovenský jazyk a matematiku, pretože zajtra našu školu navštívi aj Matej Tóth a deti budú s ním mať besedu.
Deťom som tiež dala vziať domov aj telocvik a kufrík s vv. V pondelok 6. 11. si veci prinesú späť do školy.
Mrázková

Ponuka zubnej ambulancie

24. října 2017 v 14:12
Vážení rodičia,
deťom som vložila do zrkadielka ponuku školskej zubárky . Ak o ponuku máte záujem vyplňte lístok a pošlite ho po deťoch späť do školy. Ak o ponuku záujem nemáte, lebo máte svojho zubného lekára/lekárku aj pre deti , zavolajte za telefónne číslo uvedené na lístočku a ohláste túto skutočnosť našej pani zubárke.
Pripomínam , že 25.10 o 17.00 je imatrikulácia prvákov-teda vašich detí.
Triedna

Informácie na tento týždeň

10. října 2017 v 20:29
Dňa 11.10. bude prebiehať fotenie detí. Informačný leták by mal byť na bráne školy. 13. 10. ideme do knižnice na pasovanie prváčikov za čitateľov.
Dňa 25. 10 bude fotenie detí so šlabikárom. Popoludní je imatrikulácia prváčikov.

Pekné jesenné dni želá triedna.

Kam dál