Matematický klokan

6. března 2018 v 20:47
Vážení rodičia,
niektoré z Vašich detí sa aj s Vašim dovolením prihlásili do súťaže Matematický klokan. V čase prihlasovania sa cez internet som riešila zdravotný stav môjho dieťaťa a termín nahlásenia mi unikol. Bola som rozhodnutá vrátiť deťom štartovné. Ešte som sa pokúsila vybaviť vec telefonicky , aj keď po termíne. Pani s ktorou som hovorila mi prisľúbila, že deti budú môcť súťažiť aj keď som ich prihlasovala telefonicky a po termíne. Nuž nechám sa prekvapiť.
Triedna
 

Vianoce

22. prosince 2017 v 22:26
Vážení rodičia , chcem sa Vám poďakovať za spoluprácu v tomto kalendárnom roku a zaželať Vám radostné Vianoce a šťastlivý nový rok 2018.
Zároveň Vás chcem poprosiť o nasledovné : Deti si vybrali zo 4 možností- básničky Vietor, Zázračný svet, Čim čim a Žabiatko. Prosím , pomôžte im naučiť sa vybranú básničku naspamäť do 10. januára. Urobíme si triedne kolo Hviezdoslavovho Kubína, deti si pocvičia pamäť a bude to pre ne istá skúsenosť.
Na prázdniny som dala deťom text Ypsylon - na precvičovanie čítania. Ďalej dostali inštrukciu, že keď budú mať voľno majú si čítať texty zo šlabikára k písmenkám, ktoré sme prebrali. Z každého textu si majú vybrať 1 vetu, ktorú prepíšu písaným písmom na priložený papier. Dostali aj druhý text -Vianoce. Tiež je určený na precvičovanie čítania . Na priložený riadkovaný papier si môžu precvičovať to, čo im robí ťažkosti v písaní. Je tam priložený aj pracovný list z matematiky.
Deťom som vysvetlila, že nejde o to , aby som ich obrala o prázdniny, ale ide o to , aby už nadobudnuté vedomosti nezabudli.
8. januára prídu do školy a na overenie vedomostí a uzavretie polročných známok máme dva týždne.
Ešte raz Vám všetkým želám radostné sviatky.
Triedna učiteľka.

Vyučovanie 3.11.

2. listopadu 2017 v 19:10
Vážení rodičia, dňa 3.11. sa z dôvodu poskytnutia tried volebným komisiám budeme učiť v cvičnej kuchynke pri telocvični. Prosím, aby deti prišli do školy do 7.55 aby sme sa stihli presunúť do kuchynky. Učíme sa slovenský jazyk a matematiku, pretože zajtra našu školu navštívi aj Matej Tóth a deti budú s ním mať besedu.
Deťom som tiež dala vziať domov aj telocvik a kufrík s vv. V pondelok 6. 11. si veci prinesú späť do školy.
Mrázková
 


Ponuka zubnej ambulancie

24. října 2017 v 14:12
Vážení rodičia,
deťom som vložila do zrkadielka ponuku školskej zubárky . Ak o ponuku máte záujem vyplňte lístok a pošlite ho po deťoch späť do školy. Ak o ponuku záujem nemáte, lebo máte svojho zubného lekára/lekárku aj pre deti , zavolajte za telefónne číslo uvedené na lístočku a ohláste túto skutočnosť našej pani zubárke.
Pripomínam , že 25.10 o 17.00 je imatrikulácia prvákov-teda vašich detí.
Triedna

Informácie na tento týždeň

10. října 2017 v 20:29
Dňa 11.10. bude prebiehať fotenie detí. Informačný leták by mal byť na bráne školy. 13. 10. ideme do knižnice na pasovanie prváčikov za čitateľov.
Dňa 25. 10 bude fotenie detí so šlabikárom. Popoludní je imatrikulácia prváčikov.

Pekné jesenné dni želá triedna.

Upresnenie rozvrhu hodín

3. října 2017 v 21:54
Vážení rodičia , milé deti , riadime sa nasledujúcim rozvrhom hodín

Pondelok Slovenčina Matematika Výtvarná vých. Výtvarná vých.

Utorok Slovenčina Etická/Nábož. Angličtina Slovenčina

Streda Slovenčina Telocvik Matematika Prvouka Slovenčina

Štvrtok Slovenčina Angličtina Matematika Slovenčina Hudobná vých.

Piatok Slovenčina Telocvik Matematika Slovenčina

Dúfam, že už nebudú ďalšie zmeny. Usmívající se

S OLO do ZOO

20. září 2017 v 21:33
Vážení rodičia , milé deti, v pondelok 25. 9. by sme mali navštíviť ZOO Bratislava. Ako vstupné si deti majú priniesť mrkvu, jablko aj pre zvieratká. Odchod by mal byť o 8.00 . Ak by sa niečo zmenilo , oznámim Vám to.
Deti si prinesú desiatu, pitie, vstupné-ovocie , mrkvu, lístok na obed, pršiplášť a pevnú obuv.
Mrázková

Úlohy

17. září 2017 v 15:00
Dobrý deň, deťom pripomínam úlohy zo 14.9. - v šlabikári sme prišli až po stranu 13, na úlohu máme rozprávať o obrázku na strane 12. V pracovnom zošite z matematiky sme prišli na stranu 6.
S pozdravom Mrázková

Informácie

12. září 2017 v 18:07
Vážení rodičia,
nalepila som deťom informácie do zrkadielka, nalepila som do žiackej knižky prístupové heslá do internetovej žiackej knižky / tie si prosím odlepte a doma odložte/ a na prednej strane papierovej žiackej knižky som opravila rozvrhy hodín. Pripomínam , že sa blíži čas, dokedy ste si mali premyslieť využitie vzdelávacích poukazov v krúžkoch. Treba ich buď odovzdať vedúcim krúžkov, čím sa Vám zníži platba za krúžok /prosím , dajte mi vedieť , kde ste odovzdali poukaz/,alebo ich podpísané doniesť do školy do 15. 9. a venovať školskému klubu detí. Pre prváčikov sa otvára výtvarný krúžok - pani Vargová, športový /pohybový krúžok - pani Molnárová, krúžok Chcem to vedieť - pani Heténiová. Ponuku krúžkov nájdete aj na bráne školy. Platené krúžky našich partnerov si môžete vybrať z letákov , ktoré som deťom rozdala v priebehu predošlého týždňa.
S pozdravom Mrázková

Rozvrh hodín

8. září 2017 v 14:10
Dobrý deň, od 11.septembra by sme sa mali riadiť nasledovným rozvrhom hodín

Pondelok Slovenský jazyk Telesná výchova Matematika Slovenský jazyk

Utorok Slovenský jazyk Matematika Prvouka Slovenský jazyk Hudobná výchova

Streda Slovenský jazyk Anglický jazyk Slovenský jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Štvrtok Slovenský jazyk Etická/Nábožen- Matematika Slovenský jazyk
ská výchova

Piatok Anglický jazyk Matematika Telesná výchova Slovenský jazyk

Zmeny sú ešte možné, budem Vás o nich bezodkladne informovať. S pozdravom
Mrázková

Kam dál