Pripomienka

8. října 2018 v 17:27
Vážení rodičia, dňa 10.10.bude prebiehať fotenie detí, informáciu majú v zrkadielku, prosím o Vaše vyjadrenie záujmu/nezáujmu.
Dňa 12.10. piatok ideme na projekciu v rámci Bienále animácie do DK Zrkadlový háj počas 1.vyučovacej hodiny. Učíme sa poslednú hodinu slovenský jazyk. Nezabudnite deťom dať desiatu, pitie, lístok na obed, šlabikár, písanie a peračník.
Dňa 24.10. o 17. hodine bude imatrikulácia prvákov vo vestibule školy.
Pekné dni želá triedna učiteľka
 

Informácie na najbližšie obdobie

1. října 2018 v 21:20
Dňa 1.10. deti absolvovali pasovanie za čitateľov knižnice. Dostali knižničné preukazy a záložky do knižky.
V stredu počas 2. vyučovacej hodiny bude prebiehať výber talentov do tenisovej školy. Všetci prváci sa zúčastnia, rozhodnutie je na rodičoch.
4.10. budú mať deti jednu vyučovaciu hodinu výchovný koncert. Financujeme z triedneho fondu.
Vážení rodičia , môžete uhradiť rodičovský príspevok buď triednej učiteľke, alebo na účet školy. /Viď pokyn na stránke školy/ Informáciu-vytlačené potvrdenie o úhrade prosím pošlite po dieťati triednej učiteľke.
Môžte tiež posielať peniaze za fotenie detí. /4.50 eura/.
Chcela by som Vás poprosiť - balte deťom iba tie školské pomôcky, ktoré v daný deň potrebujú. Rozvrh hodín majú v žiackej knižke.
Pondelok Čítanie/písanie Telocvik Matematika Čítanie/písanie
Utorok Čítanie/písanie Matematike Etic/Nábož. Čítanie/písanie
Streda Čitanie/písanie Angličtina Výtv. vých. Výtv. vých. Čítanie/písanie
Štvrtok Čítanie/písanie Telocvik Matematika Prvouka Čítanie/písanie
Piatok Matematika Angličtina Čítanie/písanie Hudob. vých.

Úlohy na nasledujúci týždeň

21. září 2018 v 13:59
Vážení rodičia, milé deti,
dňa 27.9. /štvrtok/ bude fotenie detí. 3 kusy formátu 13x18 sú za 4. 50. Premyslite si , prosím, kto by mal záujem. Do zrkadielok deťom nalepím lístok s informáciou v pondelok 24.9.
Dnes 21.9. som lepila deťom do žiackých knižiek heslá do internetovej žiackej knižkky. Prosím, odlepte ich , a dobre uschovajte, je to pre Vašu potrebu.
Niektorým deťom som vrátila prihlášku do knižnice nakoľko na nej chýbalo číslo Vášho občianskeho preukazu. Pani knihovnička mi povedala , že ak ho neuvediete, dieťa nebude mať knižničný preukaz. ČOP ostáva len v systéme knižnice , nejde inde. Bližšie informácie si môžete prečítať u triednej učiteľky, mám k dispozícii v kabinete.
Úlohy
V šlabikári sme prišli na stranu 22, pracovali sme podľa pokynov, v písanke sme na strane 7. Niektorým deťom som vrátila cvičný papier, keďže si nenapísali úlohu /tvary časti písmen/
Matematiku majú deti v škole. Učíme sa , čo znamená pojem znázorniť- t.j. nakresliť taký počet obrázkov, aké je číslo.
V angličtine sme na strane 6, deti majú dokresliť do zeleného listového rámčeka jedno - najsympatickejšie zvieratko - majú vybrať z ponuky piatich zvieratiek okolo rámčeka. Na konci anglickej učebnice/červeno - zelená/ som im nalepila slovíčka z prvej lekcie, postupne sa ich majú naučiť. Do prinesených a podpísaných obálok si deti vystrihli 5 obrázkov z učebnice zo strany 57, sú to slovíčka z 1. lekcie.
Deťom by veľmi pomohlo, ak by si trénovali počúvanie a pamätanie pomocou krátkych rozprávok a prerozprávania týchto rozprávok.
Veľa trpezlivosti želá triedna učiteľka
 


Vzdelávacie poukazy, krúžky, úlohy

12. září 2018 v 15:05
Vážení rodičia,
poslala som po deťoch vzdelávacie poukazy s malým sprievodným listom. 13. 9. dám deťom domov ponuku krúžkov. Vzdelávacie poukazy prosím vrátiť do konca tohto týždňa. Ak ich použijete inde , napíšte na malý sprievodný list, kde ste ich použili. Malé sprievodné listy, prosím, pošlite po deťoch späť.

Dňa 18.9. utorok by som chcela ísť s deťmi do ZOO v rámci akcie s OLO do ZOO . Vstupné je 1kus ovocia /jablko/ alebo 1 kus zeleniny/mrkva/.
Pôjdeme aj sa vrátime objednaným autobusom.

Pre deti ,ktoré sú choré - V šlabikári sme na strane 10, v písaní č. 1 sme na stranách 2, 3. V matematike sme na str. 6. Dnes deti dostali učebnice a pracovné zošity z angličtiny.

V žiackej knižke dopĺňam a aktualizujem rozvrh hodín. Prosím , sledujte ho.

Deti, ktoré ešte neodovzdali odfotený preukaz poistenca, prosím urýchlene odovzdať.

Ak chcete poistiť veci Vášho dieťaťa proti krádeži, prosím pošlite mi po dieťati aj peniaze. Vopred vďaka.
Triedna učiteľka

Ahoj deti

11. září 2018 v 8:13 | tr.uč
Ahoj deti!

Kam dál