S OLO do ZOO

Středa v 21:33
Vážení rodičia , milé deti, v pondelok 25. 9. by sme mali navštíviť ZOO Bratislava. Ako vstupné si deti majú priniesť mrkvu, jablko aj pre zvieratká. Odchod by mal byť o 8.00 . Ak by sa niečo zmenilo , oznámim Vám to.
Deti si prinesú desiatu, pitie, vstupné-ovocie , mrkvu, lístok na obed, pršiplášť a pevnú obuv.
Mrázková
 

Úlohy

Neděle v 15:00
Dobrý deň, deťom pripomínam úlohy zo 14.9. - v šlabikári sme prišli až po stranu 13, na úlohu máme rozprávať o obrázku na strane 12. V pracovnom zošite z matematiky sme prišli na stranu 6.
S pozdravom Mrázková

Informácie

12. září 2017 v 18:07
Vážení rodičia,
nalepila som deťom informácie do zrkadielka, nalepila som do žiackej knižky prístupové heslá do internetovej žiackej knižky / tie si prosím odlepte a doma odložte/ a na prednej strane papierovej žiackej knižky som opravila rozvrhy hodín. Pripomínam , že sa blíži čas, dokedy ste si mali premyslieť využitie vzdelávacích poukazov v krúžkoch. Treba ich buď odovzdať vedúcim krúžkov, čím sa Vám zníži platba za krúžok /prosím , dajte mi vedieť , kde ste odovzdali poukaz/,alebo ich podpísané doniesť do školy do 15. 9. a venovať školskému klubu detí. Pre prváčikov sa otvára výtvarný krúžok - pani Vargová, športový /pohybový krúžok - pani Molnárová, krúžok Chcem to vedieť - pani Heténiová. Ponuku krúžkov nájdete aj na bráne školy. Platené krúžky našich partnerov si môžete vybrať z letákov , ktoré som deťom rozdala v priebehu predošlého týždňa.
S pozdravom Mrázková
 


Rozvrh hodín

8. září 2017 v 14:10
Dobrý deň, od 11.septembra by sme sa mali riadiť nasledovným rozvrhom hodín

Pondelok Slovenský jazyk Telesná výchova Matematika Slovenský jazyk

Utorok Slovenský jazyk Matematika Prvouka Slovenský jazyk Hudobná výchova

Streda Slovenský jazyk Anglický jazyk Slovenský jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Štvrtok Slovenský jazyk Etická/Nábožen- Matematika Slovenský jazyk
ská výchova

Piatok Anglický jazyk Matematika Telesná výchova Slovenský jazyk

Zmeny sú ešte možné, budem Vás o nich bezodkladne informovať. S pozdravom
Mrázková

Didaktické hry

6. září 2017 v 16:54
Vážení rodičia, dňa 8. 9. /piatok/ prídu deti do školy o 7.45 a prinesú si ruksak s desiatou, pitím, deku na sedenie na tráve , hračku/lopta, švihadlo a podobne/. Prinesú si tiež lístok na obed. V prípade horšieho počasia prosím pribaliť pršiplášť. Návrat z didaktických hier v prírode je asi o 11.3O. Potom ideme na obed.
Mrázková

Pripomienka

4. června 2017 v 18:36
Vážení rodičia, keďže v utorok ideme na školský výlet, pripomínam , že odchod je autobusom od školy o 7.45 . Prosím o dochvíľnosť. Ak niektoré dieťa má problémy s cestovaním, dajte mu ráno užiť kinedryl. Nezabudnite pribaliť čisté plastové vrecúška / v prípade potreby/ a pršiplášť, keďže počasie je nevyspytateľné.
Ďakujem za spoluprácu Triedna

Najnovšie aktivity

1. června 2017 v 18:22
Vážení rodičia, dňa 2.6. v piatok ideme na ihrisko na Mamateyovu v rámci MDD. Deti si donesú jedlo, pitie, šiltovku, lístok na obed, peračník, hračku/lopta, badminton, lietajúci tanier/ a môžu aj deku. Deti treba natrieť repelentom ráno pred odchodom do školy, prípadne opaľovacím krémom. Vrátime sa na obed. Na ihrisku je aj vývod vody, a sú tam toalety.

V utorok 6.6. ideme autobusom na výlet na Červený Kameň. Návrat je na obed.

Po obede od 17. do 18.30 je rodičovské stretnutie.

Pekný zvyšok dňa želá Mrázková

Fotografie

7. prosince 2016 v 14:39
Vážení rodičia, deti si vzali domov fotografie od firmy Vision - sada pozostáva z veľkého nástenného kalendára, stolového kalendára/tu sa stala chyba , lebo kalendár je v poľskom jazyku- situácia sa rieši/ 4 ks pohľadníc a portrétov. Na obale sady sú napísané sumy. Prezrite si , prosím túto ponuku a do 12.12.-pondelok mi buď sadu vráťte, alebo zvážte čo si budete chcieť kúpiť.
Vopred ďakujem za spoluprácu. Triedna

Učivo pre deti

29. listopadu 2016 v 20:39
Dobrý deň, posielam úlohy, keďže viacero detí je chorých.
Tu sú: V šlabikári do konca týždňa preberieme učivo po stranu 55. Budeme čítať aj z pracovného listu. V písanke píšeme písané u U aj spoje, slabiky , slová a vety po stranu 17. V matematike prídeme až na stranu 51. V angličtine začneme slovnú zásobu 3. lekcie na str. 22.
Deťom skoré uzdravenie a Vám, rodičia veľa trpezlivosť želá Triedna učiteľka

Precvičovanie učiva

16. listopadu 2016 v 17:09
Vážení rodičia, deťom som nalepila do žiackych knižiek prístup na internetovú stránku, kde si môžu podľa potreby precvičovať učivo . Prístup je bezplatný.
Do školy sme dostali aj zošity na precvičovanie učiva z vydavateľstva Pierot. Stoja 3 eurá a sú na nahliadnutie a prípadnú kúpu v 1.C do 21. 11.. Pripomínam, že v piatok 18.11. majú deti normálne vyučovanie.
Želám pekné chvíle Triedna

Kam dál