Dôležité

Čtvrtek v 18:36
Vážení rodičia,
po Vianocia a Novom roku nastupujú deti do školy a hneď 8. januára je rodičovské stretnutie od 17.00 do 18.30. Informujem Vás o tom už teraz, aby sme na stretnutie nezabudli a vedeli sa podľa tejto informácie zariadiť.
Mrázková


21.12. v piatok pred sviatkami budú mať deti jednu vyučovaciu hodinu divadelné predstavenie. Vstupné hradím z triedneho fondu.
 

Úlohy v predvianočnom čase

3. prosince 2018 v 21:15
Dobrý deň všetkým, keďže je veľa detí chorých , postupne prosím preberajte učivo - v šlabikári tento týždeň po stranu 55 , úlohy robte podľa zadania. V písaní do piatka 7.12. napíšeme úlohy po stranu 17 podľa zadaní, cvične môžu deti urobiť prepis časti textu pri písmenku U/ šlabikár strana 53/, cvičný odpis textu / zo strany 55/.
V matematike pôjdeme po 53 stranu , úlohy robia podľa zadaní, precvičujeme doterajšie vedomosti - sčítanie, odčítanie a porovnávanie do 7, znázorňovanie príkladov.
Z angličtiny majú vedieť slovíčka z 3. lekcie / oči , uši, nos, ústa, prsty na rukách, prsty na nohách, čísla do 10/
Z prvouky treba zopakovať zmysly a zmyslové orgány, a nové učivo bude hmat. Inštrukcie k úlohám sú v spodnej časti strán 14,15.
Chorým skoré uzdravenie a rodičom veľa trpezlivosti a síl želá triedna učiteľka

Úlohy z týždňa do 30.11.

28. listopadu 2018 v 14:22
Končí sa november, deti nám trochu pochoreli. Aby sa mohli v rekonvalescencii po chorobe pripravovať do školy , tu sú nasledujúce úlohy: V šlabikári sme skončili písmeno s strana 51, čítame z prefoteného papiera, v písanke sme urobili všetky úlohy na strane 10 aj na strane 11.Do konca týždňa dopíšeme stranu 12 a na strane 13 urobíme 4., 5., a 7., úlohu. Dnes 28.11. sme písali na cvičný papier cvičný diktát. Známka je informatívna, diktát pošlem do konca týždňa ale prosím si ho späť vrátiť. V angličtine sme ukončili testom 2. lekciu. Začali sme sa učiť slovíčka 3. lekcie.
Všetkým maródom želám skoré uzdravenie.
Prefotené papiere na čítanie a šek na obedy sú v škole.


Triedna učiteľka
 


Úlohy z týždňa do 23. 11.

22. listopadu 2018 v 18:13
Vážení rodičia a milé deti, keďže máme viac chorých tu sú úlohy -zo šlabikára sme na str. 49 a čítame z nafoteného papiera, v písanke sme na str. 6, 7, 8. Z matematiky berieme nulu a počítanie s ňou PZ str. 42, z angličtiny ukončíme 2. lekciu, z prvouky sme preberali sluch str. 12 úlohy 1 a2.
Skoré uzdravenie všetkým chorým .

Úlohy

12. listopadu 2018 v 18:39
Dnes sme dobrali písmeno i, zajtra si zopakujeme čítanie i, budeme preberať j , slabiky, slová , písanie j , jeho umiestnenie na riadku.
Z matematiky ideme na číslo 6.

Naša trieda a voľby

7. listopadu 2018 v 19:40
Vážení rodičia, dnes 7.11. som kázala deťom vziať si domov kufríky z výtvarnej výchovy. Deti si ich donesú do školy v utorok, resp. v stredu 14.11.. Je to preto, lebo skriňu nemám ako zamknúť. Rovnako to urobím aj s vrecúškami na telocvik- tie si deti vezmú domov vo štvrtok 8.11. a prinesú si ich v pondelok 12.11.
Ďakujem za pochopenie.
Dnes sme v šlabikári na strane 43, v písanke na strane 28- učili sme sa písať veľké písané i. Z angličtiny sme si opakovali príbeh, učili sme sa "konverzovať". Deti si majú vystrihnúť obrázky hračiek, každý obrázok podpísať svojím menom, dať ich do obálky a nosiť do školy. Nové slovíčka sú vlepené na poslednej strane učebnice, pretože skúsenosti z predošlých rokov ma poučili , že obálka na konci učebnice plná detských prác nie je šťastné riešenie.Preto máme obálku osobitne.
Pekné dni a veľa trpezlivosti želá triedna učiteľka

Domáce úlohy

6. listopadu 2018 v 21:05
V šlabikári sme začali preberať písmenko i /str. 42/, rovnako v písanke /str. 28/1,2/, v matematike počítame do 5, rozkladáme, sčítavame, odčítavame. Z angličtiny poznávame 6 nových slovíčok z 2. lekcie.
Pripomínam denne doma treba čítať, a aj počítať do 5 /deti môžu používať aj prstíky , pri sčítaní pridávame, pri odčítaní prsty skrývame do dlane/, z prvouky budeme opakovať doteraz prebrané učivo po str. 9 a začneme zmysly.

Veľa trpezlivosti a pekné dni želá triedna učiteľka.

Ďalšie informácie sú uvedené v internetovej žiackej knižke.

Jesenné prázdniny

25. října 2018 v 18:47
Vážení rodičia, milé deti,
počas jesenných prázdnin občas pozrite do šlabikára a do pracovných listov, ktoré ste dnes dostali v škole, aby ste nezabudli to , čo ste sa už naučili. Po prázdninách nás čakajú štvrťročné previerky a 13.11. od 17.00 informatívne stretnutie rodičov. Konkrétne informácie a tiež známky do jednotlivých predmetov som doplnila aj do ižk aj do papierovej žiackej knižky.
Deti, ktoré sa nezúčastnili imatrikulácie majú v triede darčeky - taštičky s užitočným obsahom a šekom na novembrové obedy.
Pekné prázdniny všetkým a skoré uzdravenie chorým želá
triedna učiteľkaUsmívající se

Imatrikulácia

23. října 2018 v 20:57
Vážení rodičia, pripomínam, že dňa 24.10. /streda/ o 17.00 bude v našej škole prebiehať imatrikulácia prváčikov.
Ste vítaní.
Prosím, aby sme ešte pred jesenným voľnom dozbierali peniaze za fotenie detí so šlabikárom. Ďakujem za spoluprácu.
Triedna učiteľka

Pripomienka

8. října 2018 v 17:27
Vážení rodičia, dňa 10.10.bude prebiehať fotenie detí, informáciu majú v zrkadielku, prosím o Vaše vyjadrenie záujmu/nezáujmu.
Dňa 12.10. piatok ideme na projekciu v rámci Bienále animácie do DK Zrkadlový háj počas 1.vyučovacej hodiny. Učíme sa poslednú hodinu slovenský jazyk. Nezabudnite deťom dať desiatu, pitie, lístok na obed, šlabikár, písanie a peračník.
Dňa 24.10. o 17. hodine bude imatrikulácia prvákov vo vestibule školy.
Pekné dni želá triedna učiteľka

Kam dál