Listopad 2014

Čo je nové v 1.A

27. listopadu 2014 v 21:01
Milé deti , milí rodičia.
Chcela by som Vám pripomenúť - dňa 29.11. je v našej škole Deň otvorených dverí- môžete sa od 9. do 12. hodiny v priestoroch školy zúčastniť rôznych aktivít a zamaškrtiť si na dobrom koláčiku. Preto nezabudnite prispieť 1 jabĺčkom do tohto koláčika. Jablká treba doniesť do 28. 11. Potom ich odovzdáme šikovným rukám tých , ktorí koláčik budú piecť.
Počas tohto školského roka sme sa 3krát fotili. Boli to prvácke fotky , potom fotky s Eifelovkou a nakoniec vianočné fotky.
Ešte niekoľko pripomienok k úlohám. V šlabikári ukončíme hlásku a písmeno s , vrátane úloh z modrej písanky. V matematike preberáme číslo 7. V angličtine sme začali preberať 3. lekciu.
Prosím rodičov tých detí, ktoré sú choré , aby si prišli prevziať šeky na obedy na december. Všetkým maródom želáme my, zdraví, skoré uzdravenie.