Leden 2015

Nové informácia

27. ledna 2015 v 18:26
Milí rodičia, milé deti,
Keďže začíname pomaly, ale isto chorľavieť, pripomínam úlohy - zo slovenského jazyka preberieme písmeno k, šlabikár - str. po 73 vrátane /prosím veľa čítať/, písanie v písanke č.3 tiež celé k, z matematiky po str.74 vrátane/zatiaľ/, z angličtiny opakovať prebrané 4 lekcie.
Zbierame sa po 2 eurá na výchovný koncert, ktorý by mal byť 5.2. 2015 v škole, časť dňa sa budú aj normálne učiť. 5.2. by mal byť v ŠKD karneval.

Vysvedčenia budú deti dostávať v piatok 30.1. V pondelok 2.2. 2015 sú polročné prázdniny. V utorok idú do školy a nepomýľte sa - majú utorkový rozvrh.

V piatok 6.2. sa budeme učiť v náhradných priestoroch, keďže naša trieda je využívaná ako volebná/referendová miestnosť.
Deti si zoberú domov aj veci na tv, aj prezúvky.

Ak máte záujem , môžete dieťa prihlásiť na súťaž Matematický klokan - cena je 4 eurá. Viac info na internete.
Ak máte záujem a dieťa rado recituje , je možné , aby sa počas februára naučilo text naspamäť / buď báseň, alebo prózu/ . Môže sa zúčastniť súťaže Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo bude v našej škole koncom februára alebo začiatkom marca.

Na stránke školy je aj info o kurze zdravej výživy.
Pekné dni a skoré uzdravenie všetkým maródom želá triedna učiteľka.