Únor 2015

Pripomenutie aktivít počas marca

27. února 2015 v 23:26
Milí žiaci, pripomínam súťaž Hviezdoslavov Kubín. Účasť v nej je dobrovoľná. Stačí sa naučiť primeraný text naspamäť.
Tiež pripomínam, aby ste poctivo čítali , pretože každý žiak prejde testovaním správnosti a rýchlosti čítania. Toto testovanie napovie , čo treba v čítaní zlepšiť. Veľa zdaru.
19.3. by sme sa mali zúčastniť v DK Zrkadlový Háj výchovného koncertu. Bližšie info po prázdninách.

Prázdniny a úlohy

27. února 2015 v 23:20
Milé deti, milí rodičia!
Nastal čas jarných prázdnin. Želám všetkým čo najpríjemnejšie využitie tohoto voľna. A aby deti nezabudli to , čo sa už naučili , dostali vypracovať 1 pracovný list u matematiky, opakovať čitanie doteraz prebraných textov zo šlabikára č. 2, 1 pracovný list z písania a 1 list s dvomi textami. Z tohto listu si deti majú prečitať obidva texty a vybrať z nich jeden, ktorý potom prepíšu na voľné riadky pracovného listu z písania. Prosím úlohy vypracovávať postupne počas týždňa, nie naraz.
Všetkým deťom, ktoré boli choré , želám skoré uzdravenie a opatrnosť pri aktivitách počas prázdnin.
Dovidenia 9. marca.

úlohy

6. února 2015 v 18:00
Dobrý deň, posielam úlohy - ukončili sme písmenko z , čítať máme text Muzikál a začali sme r. V písanke sme písali iba malé písané r, vynechané sú teda slabiky a spoje. Z matematiky sme ukončili 1. pz. V pondelok deti dostanú 2. pz. Z angličtiny sme prebrali čísla 11 a 12. Opakovali sme slovnú zásobu a frázy.
Všetkým , ktorí sa chcú prihlásiť na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín pripomínam, že báseň alebo prózu sa majú naučiť do konca februára. Je to dobrovoľné. Budem rešpektovať aj Váš výber textu. Ak chcete, aby som Vám ho vybrala ja , dajte mi , prosím , vedieť.
Skoré uzdravenie želám všetkým chorým.
P. S. Budúci týždeň odovzdávam štartovné 4 eurá na Klokana.

Domáce úlohy

5. února 2015 v 19:37
Dobrý deň, pozdravujem všetky deti a ich rodičov. Keďže niektoré deti majú zdravotné problémy a nemôžu chodiť do školy, úlohy sú nasledovné : V šlabikári sme ukončili písmenko z a začneme r. Budúci týždeň by som chcela dokončiť 1.šlabikár a začať pracovať z 2.šlabikára. Takisto z matematiky - končíme prácu v 1.pz- počítame reťazovky. Budúci týždeň začneme pracovať v 2.pz. Ide o počítanie do 10. Z angličtiny preberieme čísla 11 a 12. Opakujeme slovnú zásobu , frázy ktoré už vieme.
Tempo práce v šlabikári sa zrejme o niečo zrýchli. Budeme tiež písať viac diktátov.
Všetkým želám v novom polroku veľa zdravia a síl. Mrázková