Září 2015

Informácie

24. září 2015 v 16:26
Dobrý deň, opravujem sumu sólo fotky je 1.50. Ospravedlňujem sa za chybu.
Dnes som deťom rozdala dotazníky pre Vás rodičov. Prosím o ich vyplnenie a vrátenie najneskôr v pondelok 28.9..
Deti dnes dostali aj šeky na zaplatenie obedov .
Domácu úlohu majú zo šlabikára, z matematiky a hudobnej výchovy. Úlohy sú označené červenou bodkou.

Ďakujem za spoluprácu Triedna

Čo je nové v našej triede a škole

23. září 2015 v 17:19
Milí rodičia , milé deti,
z úvodnej sumy financií som uhradila písanky a 1. čiary - predpisové zošiy, angličtinu do ktorej už deti kreslia, časopis Vrabček, ktorého prvé číslo už deti dostali aj do neho pracovali. Podľa Vášho výberu som uhradila aj poistenie proti krádeži. Ak niekto zaplatil viac, tento týždeň by som vrátila zvyšné peniaze. Informácia je aj v žiackych knižkách v časti Poplatky.

Prosím Vás o vyplnenie a vrátenie tlačív informovaných súhlasov. Zajtra 24.9. dostanú deti ďalšie tlačivo. Prosím Vás o jeho vyplnenie a vrátenie najneskôr v pondelok 28.9.
Od budúceho týždňa budem zbierať peniaze od detí , ktoré sa dali fotiť . / Pripomínam sumy foto 3+4 za 7.60, sólo foto 1.60./

Ďakujem za spoluprácu Triedna

Nové informácie

17. září 2015 v 19:39
Milí rodičia , milé deti,
zajtra 18.9. sa budú prihlásené deti fotiť. V zápisníčku majú deti informáciu o fotení. Prosím, prečítajte si ju a vyplňte podľa požiadavky. Nezabudnite ju aj podpísať. Ďalej Vás prosím o vrátenie podpísaného vzdelávacieho poukazu, resp. o informáciu že ho venujete inej organizácii, a o informáciu, či dieťa poistíte proti krádeži školských potrieb alebo nie. Ďakujem za spoluprácu.
Triedna

Čo je nové v našej triede

11. září 2015 v 16:11
Milí rodičia, milé deti,
vzhľadom na to, že choroba si nevyberá čas , posielam domáce úlohy.
V šlabikári sme prišli po stranu 13 vrátane. Na strane 12 je úloha č. 1 - hovoriť o obrázku. Ostatné úlohy sme robili podľa pokynov v učebnici. V zelenej písanke sme dokončili dvojstranu - slniečko, oblaky, les, dedina , kvety, ovce, a za domácu úlohu máme písať šikmé čiary na 5. strane - len hornú polovicu strany / sem patria stromy a potom dva riadky šikmých čiar/. Z matematiky sme prišli na 5. stranu a vypracovali sme úlohy na tejto strane.
Prosím, nezabudnite , že tento týždeň treba odovzdať vzdelávací poukaz /podpísaný zákonným zástupcom/.
V pondelok deti dostanú pracovnú učebnicu z prvouky. Všetci dostali učebnicu výtvarnej výchovy - tá zostane doma. Ďalej dostali učebnicu hudobnej výchovy- prinesú si ju vo štvrtok na hudobnú výchovu. Na anglický jazyk dostanú učebnicu aj pracovný zošit v pondelok. Pomôcky na angličtinu si budú nosiť na hodiny angličtiny. K učebnici je pribalené CD - to si môžu nechať doma. Obsahuje slovíčka a hry, môžu pracovať na počítači pod dohľadom rodičov.
Všetkým maródom želám skoré uzdravenie. Triedna
P.S. Deti , ktoré boli choré dlhšie, majú odložené učebnice a zošity vo vreckách.