Listopad 2015

Čo je nové

9. listopadu 2015 v 17:33
Dobrý deň, pripomínam, že 10.11. bude o 17.00 rodičovské stretnutie. Rodičia sú vítaní.
Deti, ktoré sú , alebo boli choré , si spolu s rodičmi doberú učivo v šlabikári po písmenko j.
V matematike po číslicu 6, v angličtine po čísla 5,6 vrátane.
Čítanie si opakujeme - 5 razy čítame súvislé texty, či zo šlabikára alebo z predtlače. Písanie je potrebné predtrénovať na papier, až po predtrénovaní dieťa píše do písanky.
Fotografovanie - mali ste 2 ponuky na fotenie. Prvá - cez firmu Vision- fotografie , ktoré prídu , si pozriete, zvážite ich kúpu a môžete ich aj odmietnuť. Druhá ponuka- vianočné foto - ak sa naň prihlásite, foto nie je možné odmietnuť, treba ho zaplatiť a prevziať. Túto ponuku- letáčik mali deti vlepený do zrkadielka, treba si to prečítať, rozhodnúť sa vyplniť aj v prípade odmietnutia a podpísať.
Ďakujem za spoluprácu Triedna