Duben 2016

Ahoj deti

28. dubna 2016 v 16:06
pre tých, ktorých trápi choroba - v šlabikári preberáme dž, takisto v písanke č. 4. V matematike sme prišli na 45. stranu. V angličtine sme preberali hlásku V.
29. 4./piatok/ ideme na dve hodiny mimo školy na DOD - dostihová dráha. Učíme sa 1. a možno 4. hodinu. Deti sa majú teplo obliecť. Informáciu majú aj v zrkadielku.
Maródom skoré uzdravenie prajú spolužiaci a triedna učiteľka

Zhrnutie aktualít

13. dubna 2016 v 13:44
Milí rodičia a deti,
pripomínam úlohy Šlabikár po stranu39 všetko, písanka č. 4 - písmenko ch. Matematika po stranu 36. Angličtina po stranu 54 aj v učenici aj v pracovnom zošite 1, básnička podľa vlastného výberu/str. 2, 3/ z Vrabčeka do 15. 4. naspamäť.
aktivity - zber papiera, pet fliaš do konca budúceho týždňa t.j. 22.4., plávanie v škd - od 1. do 9. 6. , cena 42 eúr., týždeň hlasného čítania /rodičia si čítajú spolu s deťmi/ od 18 . do 22.4..
Pekné jarné dni želá
triedna