Listopad 2016

Učivo pre deti

29. listopadu 2016 v 20:39
Dobrý deň, posielam úlohy, keďže viacero detí je chorých.
Tu sú: V šlabikári do konca týždňa preberieme učivo po stranu 55. Budeme čítať aj z pracovného listu. V písanke píšeme písané u U aj spoje, slabiky , slová a vety po stranu 17. V matematike prídeme až na stranu 51. V angličtine začneme slovnú zásobu 3. lekcie na str. 22.
Deťom skoré uzdravenie a Vám, rodičia veľa trpezlivosť želá Triedna učiteľka

Precvičovanie učiva

16. listopadu 2016 v 17:09
Vážení rodičia, deťom som nalepila do žiackych knižiek prístup na internetovú stránku, kde si môžu podľa potreby precvičovať učivo . Prístup je bezplatný.
Do školy sme dostali aj zošity na precvičovanie učiva z vydavateľstva Pierot. Stoja 3 eurá a sú na nahliadnutie a prípadnú kúpu v 1.C do 21. 11.. Pripomínam, že v piatok 18.11. majú deti normálne vyučovanie.
Želám pekné chvíle Triedna

Čo bude nové

11. listopadu 2016 v 14:59
Vážení rodičia,
v utorok 15.11. od 17.00 hod sa bude konať ZRPŠ v 1.C triede. Ste vítaní.
Od utorka 15. do 25. 11. budem zbierať poplatok zrpš za 1 dieťa v našej škole je to 30 eur na školský rok, a za každé ďalšie dieťa je to 15 eur na školský rok.
Pre deti , ktoré sú choré - V šlabikári sme prebrali celé j, v modrej písanke takmer všetko okrem prepisu tlačenej vety. Z matematiky sme sa začali učiť o šestke. V angličtine sme sa učili slovíčka z 2. lekcie- lavica, stolička, ceruzka, farbička, zošit.
Písali sme tiež štvrťročné previerky.
S pozdravom Mrázková