Září 2017

S OLO do ZOO

20. září 2017 v 21:33
Vážení rodičia , milé deti, v pondelok 25. 9. by sme mali navštíviť ZOO Bratislava. Ako vstupné si deti majú priniesť mrkvu, jablko aj pre zvieratká. Odchod by mal byť o 8.00 . Ak by sa niečo zmenilo , oznámim Vám to.
Deti si prinesú desiatu, pitie, vstupné-ovocie , mrkvu, lístok na obed, pršiplášť a pevnú obuv.
Mrázková

Úlohy

17. září 2017 v 15:00
Dobrý deň, deťom pripomínam úlohy zo 14.9. - v šlabikári sme prišli až po stranu 13, na úlohu máme rozprávať o obrázku na strane 12. V pracovnom zošite z matematiky sme prišli na stranu 6.
S pozdravom Mrázková

Informácie

12. září 2017 v 18:07
Vážení rodičia,
nalepila som deťom informácie do zrkadielka, nalepila som do žiackej knižky prístupové heslá do internetovej žiackej knižky / tie si prosím odlepte a doma odložte/ a na prednej strane papierovej žiackej knižky som opravila rozvrhy hodín. Pripomínam , že sa blíži čas, dokedy ste si mali premyslieť využitie vzdelávacích poukazov v krúžkoch. Treba ich buď odovzdať vedúcim krúžkov, čím sa Vám zníži platba za krúžok /prosím , dajte mi vedieť , kde ste odovzdali poukaz/,alebo ich podpísané doniesť do školy do 15. 9. a venovať školskému klubu detí. Pre prváčikov sa otvára výtvarný krúžok - pani Vargová, športový /pohybový krúžok - pani Molnárová, krúžok Chcem to vedieť - pani Heténiová. Ponuku krúžkov nájdete aj na bráne školy. Platené krúžky našich partnerov si môžete vybrať z letákov , ktoré som deťom rozdala v priebehu predošlého týždňa.
S pozdravom Mrázková

Rozvrh hodín

8. září 2017 v 14:10
Dobrý deň, od 11.septembra by sme sa mali riadiť nasledovným rozvrhom hodín

Pondelok Slovenský jazyk Telesná výchova Matematika Slovenský jazyk

Utorok Slovenský jazyk Matematika Prvouka Slovenský jazyk Hudobná výchova

Streda Slovenský jazyk Anglický jazyk Slovenský jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Štvrtok Slovenský jazyk Etická/Nábožen- Matematika Slovenský jazyk
ská výchova

Piatok Anglický jazyk Matematika Telesná výchova Slovenský jazyk

Zmeny sú ešte možné, budem Vás o nich bezodkladne informovať. S pozdravom
Mrázková

Didaktické hry

6. září 2017 v 16:54
Vážení rodičia, dňa 8. 9. /piatok/ prídu deti do školy o 7.45 a prinesú si ruksak s desiatou, pitím, deku na sedenie na tráve , hračku/lopta, švihadlo a podobne/. Prinesú si tiež lístok na obed. V prípade horšieho počasia prosím pribaliť pršiplášť. Návrat z didaktických hier v prírode je asi o 11.3O. Potom ideme na obed.
Mrázková