Říjen 2017

Informácie na tento týždeň

10. října 2017 v 20:29
Dňa 11.10. bude prebiehať fotenie detí. Informačný leták by mal byť na bráne školy. 13. 10. ideme do knižnice na pasovanie prváčikov za čitateľov.
Dňa 25. 10 bude fotenie detí so šlabikárom. Popoludní je imatrikulácia prváčikov.

Pekné jesenné dni želá triedna.

Upresnenie rozvrhu hodín

3. října 2017 v 21:54
Vážení rodičia , milé deti , riadime sa nasledujúcim rozvrhom hodín

Pondelok Slovenčina Matematika Výtvarná vých. Výtvarná vých.

Utorok Slovenčina Etická/Nábož. Angličtina Slovenčina

Streda Slovenčina Telocvik Matematika Prvouka Slovenčina

Štvrtok Slovenčina Angličtina Matematika Slovenčina Hudobná vých.

Piatok Slovenčina Telocvik Matematika Slovenčina

Dúfam, že už nebudú ďalšie zmeny. Usmívající se