Listopad 2017

Vyučovanie 3.11.

2. listopadu 2017 v 19:10
Vážení rodičia, dňa 3.11. sa z dôvodu poskytnutia tried volebným komisiám budeme učiť v cvičnej kuchynke pri telocvični. Prosím, aby deti prišli do školy do 7.55 aby sme sa stihli presunúť do kuchynky. Učíme sa slovenský jazyk a matematiku, pretože zajtra našu školu navštívi aj Matej Tóth a deti budú s ním mať besedu.
Deťom som tiež dala vziať domov aj telocvik a kufrík s vv. V pondelok 6. 11. si veci prinesú späť do školy.
Mrázková